Algemene voorwaarden Masterclass begroten & budgetteren

1.0 Betalingstermijn

Voor deelname aan de masterclass dient de persoon die zich aanmeldt, voorafgaand aan de masterclass het volledige bedrag van €500 te betalen en is inclusief BTW. Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. De deelnemer dient het openstaande bedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang cursus betaald te hebben.

1.1 Restitutie betaling

Indien een klant zich heeft ingeschreven en de inschrijving voldaan heeft, kan er tot 14 dagen voordat de masterclass plaatsvindt gekozen worden om zich af te melden. Er volgt dan een volledige creditering. Daarna is een creditering niet meer mogelijk. Dit heeft te maken met de kosten die Eenrijkerleven maakt waarbij rekening wordt gehouden met de ingeschreven deelnemers. Last minute annuleren worden dus niet gecrediteerd.

2.0 Aansprakelijkheid

2.1 Eenrijkerleven is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van eigendommen gedurende de masterclass. Je bent zelf verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw eigendommen om te gaan.

2.2 Eenrijkerleven is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten en/of verwondingen die ontstaan tijdens de golfclinic.

3.0 Leveringsafspraken

3.1 Na inschrijving en betaling voor deelname aan de masterclass “begroten & budgetteren” behoudt de klant zich het recht op deelname. Indien Eenrijkerleven om onvoorzienbare reden de masterclass niet kan uitvoeren, dan behoudt de inschrijver zich het recht op een volledige creditering.

4.0 Privacy

4.1 De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing. Er mogen tijdens de masterclass en workshop geen foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt worden van het materiaal van Eenrijkerleven.

4.2 Er mogen geen foto’s gemaakt worden van deelnemers van de masterclass, tenzij hier goedkeuring voor is verkregen.